VÄLKOMMEN TILL TELIA CERTIFIKATPORTALEN
TELIA CERTIFIKATTJÄNST

--

Telia förser den nordiska marknaden med SSL-certifikat från Sverige och i Finland. På den svenska marknaden ansvarar Cygate AB för tjänsten. Vår ambition är tillhanda bra priser och snabba leveranser.


NYHETER:ÄNDRINGAR I FILVALIDERING FÖR DOMÄNER INNEHÅLLANDE *

CA / Browser Forum kommer att ändra regelverket för filvalidering av domäner innehållande ett wildcard * (ex *.domain.com). Filvalidering kan inte längre användas efter den 1:a december 2021. Vänligen använd DNS, e-post eller telefonmetoden för den typen av domänvalideringar.

DOMÄNVALIDERINGAR FÅR EN ÄNDRAD GILTIGHETSTID TILL 393 DAGAR


Efter beslut från CA / Browser Forum ändrar Telia på den maximala giltighetstiden för domänvalideringar till 393 dagar. De nya reglerna implementeras den 21/8 2021 och innebär att alla domäner behöver valideras om efter 393 dagar.

TELIAS CERTIFIKATTJÄNST OCH OU´N


Teliacertifikat utfärdade från den nya certifikatsportalen kommer inte längre att inkludera information från fältet OU (Organizational Unit). De internationella regelverken avser att under 2021 förbjuda användandet av OU i SSL-certifikat. Telia har därför beslutat att redan nu ta bort värdet från alla nya certifikat som utfärdas via portalen.